سید پیام جعفری نیا
تقدیر و عذرخواهی مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت از خبرنگاران ۱۹ مهر ۱۳۹۷

تقدیر و عذرخواهی مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت از خبرنگاران

سید پیام جعفری نیا با پوزش از خبرنگاران به دلیل کمبود فضا و ساعات طولانی جلسات، بازتاب و اطلاع رسانی شفاف اخبار شورای شهر را رسالت اصحاب رسانه اخلاق مدار رشت دانست و از همه تلاشگران در این عرصه تقدیر کرد.

مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت گزینه مد نظر مدیران یکی از استانهای همجوار ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
شنیده ها؛

مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت گزینه مد نظر مدیران یکی از استانهای همجوار

شنیده ها حاکی از این است که سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت گزینه اصلی احراز سمت مدیریت روابط عمومی یکی از ارگانها در یکی از استان های همجوار می باشد.