سکه
نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۴ آذر ۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۴ آذر ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه، ربع سکه و طلا گران شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۳۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۲ آذر ۹۷ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۲ آذر ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۸۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۱ آذر ۹۷ ۲۱ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۱ آذر ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۰ آذر ۹۷ ۲۰ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۰ آذر ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۹ آذر ۹۷ ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۹ آذر ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۸ آذر ۹۷ ۱۸ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۸ آذر ۹۷

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۷ آذر ۹۷ ۱۷ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۷ آذر ۹۷

نرخ سکه و طلا در ابتدای هفته اعلام شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۵ آذر ۹۷ ۱۵ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۵ آذر ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۴ آذر ۹۷ ۱۴ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۴ آذر ۹۷

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۳ آذر ۹۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۳ آذر ۹۷

سکه، نیم سکه و ربع سکه در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۲ آذر ۹۷ ۱۲ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۲ آذر ۹۷

طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۱ آذر ۹۷ ۱۱ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۱ آذر ۹۷

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۵۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۰ آذر ۹۷ ۱۰ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱۰ آذر ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با قیمت قبلی ۱میلیون و ۶۰۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۸ آذر ۹۷ ۰۸ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۸ آذر ۹۷

طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۱۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۷ آذر ۹۷ ۰۷ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۷ آذر ۹۷

طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال محاسبه شده است که در مقایسه با روز گذشته ۹۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۶ آذر ۹۷ ۰۶ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۶ آذر ۹۷

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۴۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۵ آذر ۹۷ ۰۵ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۵ آذر ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۳ آذر ۹۷ ۰۳ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۳ آذر ۹۷

طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال معامله شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱ آذر ۹۷ ۰۱ آذر ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۱ آذر ۹۷

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۳۰ آبان ۹۷ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۳۰ آبان ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریالم محاسبه شده است که در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۹ آبان ۹۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۹ آبان ۹۷

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ، اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار ریال محاسبه شده است که در مقایسه با روز گذشته ۱۵۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۸ آبان ۹۷ ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۸ آبان ۹۷

تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران اما نیم سکه ارزان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال معامله شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۷ آبان ۹۷ ۲۷ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۷ آبان ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۶ آبان ۹۷ ۲۶ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۶ آبان ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۴ آبان ۹۷ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار امروز رشت ۲۴ آبان ۹۷

طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال محاسبه شده است که نسبت به روز گذشته ۲ میلیون و ۸۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.