سکه
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ فروردین ۹۸ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ فروردین ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ فروردین ۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ فروردین ۹۸

سکه و طلا در بازار رشت کمی ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ فروردین ۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ فروردین ۹۸

سکه و امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون و۳۰۰ هزار ریال ایت که در مقایسه با روز گذشته ۲۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۲ فروردین ۹۸ ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۲ فروردین ۹۸

سکه و طلا در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۱۹ فروردین ۹۸ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۱۹ فروردین ۹۸

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۱۵ فروردین ۹۸ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۱۵ فروردین ۹۸

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۶۵۳ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۸ فروردین ۹۸ ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۸ فروردین ۹۸

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۵ فروردین ۹۸ ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۵ فروردین ۹۸

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۶۲۹ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۲۶ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ اسفند ۹۷ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ اسفند ۹۷ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ اسفند ۹۷

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ اسفند ۹۷ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ اسفند ۹۷ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ اسفند ۹۷

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ اسفند ۹۷ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ اسفند ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران شد اما نرخ طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۹ اسفند ۹۷ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۹ اسفند ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران شد اما نرخ طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ اسفند ۹۷ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۴ اسفند ۹۷ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۴ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز۱۳ اسفند ۹۷ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز۱۳ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۲ اسفند ۹۷ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۲ اسفند ۹۷

نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد ولی قیمت تمام سکه تغییری نکرد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۱ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ اسفند ۹۷ ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ اسفند ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ اسفند ۹۷ ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۶۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ اسفند ۹۷ ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ اسفند ۹۷ ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ اسفند ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۵ اسفند ۹۷ ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۵ اسفند ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ اسفند ۹۷ ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ اسفند ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد.