سفیر انگلیس
جزئیات جدید از دستگیری سفیر انگلیس از سوی پلیس 13 ژانویه 2020

جزئیات جدید از دستگیری سفیر انگلیس از سوی پلیس

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی، جزئیات دستگیری سفیر انگلستان در تجمع روز گذشته مقابل دانشگاه امیرکبیر را اعلام کرد.