سالنامه
نخستین سالنامه خبرنگاران استان گیلان طراحی و منتشر می شود ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت:

نخستین سالنامه خبرنگاران استان گیلان طراحی و منتشر می شود

سالنامه خبرنگاران استان گیلان علاوه بر گاه‌شمار خورشیدی، قمری و میلادی، شامل گاه‌شمار گیلکی یا تقویم دیلمی نیز خواهد بود.