سازمان صمت
از پاسکاری به استاندار تا انتقاد ناپذیری عجیب! ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاهی به جوابیه سازمان صمت گیلان؛

از پاسکاری به استاندار تا انتقاد ناپذیری عجیب!

روح الله محسنی هوشیار به جوابیه اخیر سازمان صمت گیلان واکنش نشان داد.