روح الله محسنی
از پاسکاری به استاندار تا انتقاد ناپذیری عجیب! ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاهی به جوابیه سازمان صمت گیلان؛

از پاسکاری به استاندار تا انتقاد ناپذیری عجیب!

روح الله محسنی هوشیار به جوابیه اخیر سازمان صمت گیلان واکنش نشان داد.

۲۲ خرداد ۱۳۹۶
یادداشتی از روح الله محسنی هوشیار؛

آقای استاندار «قهرمانی» اینگونه بود شما نیز اینگونه اید؟

روح الله محسنی هوشیار – در این چند روز از درگذشت نابهنگام مهندس قهرمانی شرح حال و توصیفات زیادی از شخصیت و منش استاندار فقید گیلان می شنویم که نکته جالب آن این است که از سوی همه طیف ها و جریانات سیاسی و اجتماعی بیان می شود. همه بر این نکته وقوف دارند که وی […]