رستم زاد
سالاری رفت؛ سالاریون ماندند! ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
از استاندار جدید گیلان تا فرماندار آستارا؛

سالاری رفت؛ سالاریون ماندند!

اگر کمی به عقب بازگردیم به این نتیجه می رسیم که هر دو فرد یاد شده مدیران دوران مصطفی سالاری استاندار سابق گیلان هستند. سالاری همان فردی است که نگاهش به استان گیلان، ظاهرا پله کردن این استان برای رسیدن به راس تامین اجتماعی بود اما به علت حضور برخی افراد در کنارش، بسیاری از رسانه ها تمایل چندانی نسبت به انتقاد از او از خود نشان ندادند. حالا او رفته و یارانش مانده اند.