حسین کروبی
حسین کروبی بازداشت شد 14 ژانویه 2020

حسین کروبی بازداشت شد

حسین کروبی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بازداشت شد.