جعفری نیا
ایجاد تقابل میان خبرنگاران و مدیریت شهری رشت به جای فضای تعامل ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
عملکرد ضعیف مدیر غیربومی روابط عمومی شورا

ایجاد تقابل میان خبرنگاران و مدیریت شهری رشت به جای فضای تعامل

از سال گذشته و با انتصاب جعفری نیا به عنوان یک مدیر غیربومی در سمت مدیریت واحد روابط عمومی شورای شهر رشت و با اتخاذ سیاست های خاص این فرد شاهد بروز مشکلات عمیقی در این حوزه هستیم.

آقای علوی؛ شورای تحت ریاست شما به سمت دروغ و ممنوع الورودی خبرنگاران پیش رفته است! ۰۴ دی ۱۳۹۷

آقای علوی؛ شورای تحت ریاست شما به سمت دروغ و ممنوع الورودی خبرنگاران پیش رفته است!

این نخستین بار نیست که در شورای تحت ریاست سید امیرحسین علوی برخوردی زشت و زننده با اصحاب رسانه صورت می گیرد و این رئیس جوان که سودای مجلس را نیز ظاهرا در سر می پروراند هنوز به جایگاه رسانه و خبرنگاران پی نبرده است. 

قدردانی رئیس شورای شهر رشت از زحمات قدیمی، جعفری نیا و رضا طبع ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

قدردانی رئیس شورای شهر رشت از زحمات قدیمی، جعفری نیا و رضا طبع

سید امیرحسین علوی طی گفتگویی از زحمات مدیران روابط عمومی و رسانه شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت قدردانی کرد.

پخش ساعاتی از جلسات صحن علنی شورا به صورت آنلاین ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت خبر داد:

پخش ساعاتی از جلسات صحن علنی شورا به صورت آنلاین

حرف تازه – شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست ها، عملکرد ها و شیوه هایی پیش می رود که به شهروندان اجازه دسترسی، استفاده، فهمیدن اصل اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و روند برگزار شده آن ها توسط مراکز قدرت را می دهد. مدیر روابط عمومی و امور بین […]