بوستان کتاب
افتتاح پارکی که قبلاً هم پارک بود! ۱۸ تیر ۱۳۹۷
باز هم افتتاحیه های تکراری در رشت؛

افتتاح پارکی که قبلاً هم پارک بود!

پنجشنبه گذشته بود که خبر افتتاحیه بوستان کتاب در رشت در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که در آن گفته‌شده بود این پارک در خیابان آیت‌الله رودباری واقع‌شده است.