بازار
آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۸ مهر ۹۸ + جدول ۲۸ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۸ مهر ۹۸ + جدول

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به پنج شنبه (۲۵ مهر) با ثبات نسبی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ مهر ۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ مهر ۹۸

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۵ مهر ۹۸ + جدول ۲۵ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۵ مهر ۹۸ + جدول

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ مهر ۹۸ ۲۵ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ مهر ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما ، قیمت نیم سکه ، ربع سکه و هر گرم طلای خام تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۴ مهر ۹۸ + جدول ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۴ مهر ۹۸ + جدول

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با ثبات همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ مهر ۹۸ ۲۴ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ مهر ۹۸

تمام سکه ، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت هر گرم طلای خام تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۳ مهر ۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۳ مهر ۹۸

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با کاهش نسبی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ مهر ۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ مهر ۹۸

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۲ مهر ۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۲ مهر ۹۸

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۲ مهر ۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۲ مهر ۹۸

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۱ مهر ۹۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۱ مهر ۹۸

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با کاهش متوسط ۷۵۰ هزار تومانی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ مهر ۹۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ مهر ۹۸

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

آخرین قیمت تلفن همراه در بازار امروز ۲۰ مهر ۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت تلفن همراه در بازار امروز ۲۰ مهر ۹۸

قیمت انواع تلفن همراه موجود در بازار، مورخ ۲۰ مهر را مشاهده می‌کنید.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۰ مهر ۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۰ مهر ۹۸

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به پنج شنبه (۱۸ مهر) با افزایش متوسط ۹۵۰ هزار تومانی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ مهر ۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ مهر ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۱۸ مهر ۹۸ + جدول ۱۸ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۱۸ مهر ۹۸ + جدول

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با نوسان همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ مهر ۹۸ ۱۸ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ مهر ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۱۷ مهر ۹۸ + جدول ۱۷ مهر ۱۳۹۸

آخرین قیمت خودرو‌های پرفروش در ۱۷ مهر ۹۸ + جدول

امروز در بازار آزاد قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۷ مهر ۹۸ ۱۷ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۷ مهر ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ مهر ۹۸ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ مهر ۹۸

نرخ سکه و طلا امروز در بازار رشت تغییری نکرد.

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار امروز ۱۵ مهر ۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار امروز ۱۵ مهر ۹۸

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار امروز 15 مهر 98 منتشر شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۵ مهر ۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۵ مهر ۹۸

قیمت تمام سکه بهار آزادی۴۱ میلیون و۳۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۲ میلیون و۹۰۰هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

قیمت انواع تلفن همراه در بازار امروز ۱۳ مهر ۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸

قیمت انواع تلفن همراه در بازار امروز ۱۳ مهر ۹۸

قیمت انواع تلفن همراه موجود در بازار، مورخ ۱۳ مهر را مشاهده می‌کنید.

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ مهر ۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ مهر ۹۸

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۰ مهر ۹۸ ۱۰ مهر ۱۳۹۸

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۰ مهر ۹۸

قیمت انواع خودرو در بازار امروز 10 مهر ۹۸ منتشر شد.