اعصاب
برق گیلان؛ روی اعصاب شهروندان! ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
از قطع برق پارکها و منازل تا قطع برق شهرداری رشت؛

برق گیلان؛ روی اعصاب شهروندان!

دقایقی قبل خبری مبنی بر قطع برق ساختمان مرکزی شهرداری رشت به علت بدهی توسط این پایگاه خبری منتشر شد که مورد تایید قرار گرفت.