ارز
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸

دلار 50 تومان ارزان شد؛ یورو ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸ ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸

در ساعات پایانی روز گذشته قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان کاهش یافت و صبح امروز نیز با همان قیمت پایانی دیروز خرید و فروش شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در ادامه روند کاهشی خود به 11650 و 13550 رسید. دلار نسبت به ظهر دیروز 300 و یورو 350 تومان کاهش یافته است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸

با کاهش مجدد قیمت دلار و یورو در صبح امروز، دلار وارد کانال 11 هزار و یورو وارد کانال 13 هزار شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸

دلار 400 و یورو 350 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ تیر ۹۸ ۲۴ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ تیر ۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش یافت.

کاهش مجدد قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ تیر ۹۸ ۲۲ تیر ۱۳۹۸

کاهش مجدد قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به صبح امروز 50 تومان کاهش یافت. دلار و یورو صبح امروز نیز 50 تومان نسبت به روز پنجشنبه ارزان تر شده بود.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ تیر ۹۸ ۱۳ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ تیر ۹۸

دلار 50 تومان در صرافی ها کاهش یافت و یورو تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ تیر ۹۸ ۱۲ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ تیر ۹۸ ۱۱ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۰ تیر ۹۸ ۱۰ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۰ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ تیر ۹۸ ۰۹ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییر نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ تیر ۹۸ ۰۶ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ تیر ۹۸

دلار و یورو در صرافی ملی کمی ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ تیر ۹۸ ۰۴ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 50 تومان کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ تیر ۹۸ ۰۳ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ تیر ۹۸ ۰۲ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها باز هم کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ تیر ۹۸ ۰۱ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ خرداد ۹۸ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ خرداد ۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 200 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ خرداد ۹۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ خرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها کمی گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ خرداد ۹۸ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ خرداد ۹۸

نرخ دلار و یورو در صرافی ملی تغییری نکرد.