اتهام
۹۰ درصد چکهای برگشتی بابت کسورات تامین اجتماعی بود/ چک هایی را امضا کردم که برنامه ریزی پرداخت آن با من نبود ۰۵ مهر ۱۳۹۷
یعقوب امیری به ماجرای 77 چک برگشتی شهرداری رشت پاسخ داد؛

۹۰ درصد چکهای برگشتی بابت کسورات تامین اجتماعی بود/ چک هایی را امضا کردم که برنامه ریزی پرداخت آن با من نبود

روز گذشته یعقوب امیری مدیر سابق مالی شهرداری رشت متهم به تخلفات گسترده شد که طی گفتگویی به این ابهامات پاسخ داد.

دل نوشته اینستاگرامی مصطفی عاقل منش در واکنش به اتهامات چند روز اخیر ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

دل نوشته اینستاگرامی مصطفی عاقل منش در واکنش به اتهامات چند روز اخیر

حرف تازه – دل نوشته اینستاگرامی مصطفی عاقل منش در واکنش به اتهامات چند روز اخیر در فضای مجازی: به نام خداوند بخشنده مهربان آن چه که در ادامه می نویسم نه شرح حال ، بلکه درد دل یک جوان از شهر باران است در روزهای اخیر تهمت های ناروایی به بنده نسبت داده شده […]