ابتهاج
شهرداری سال‌ها قبل خانه محل تولد استاد ابتهاج را تخریب کرده است ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

شهرداری سال‌ها قبل خانه محل تولد استاد ابتهاج را تخریب کرده است

این روزها اینستاگرام ابزاری برای خودنمایی برخی از افراد شده است، خودنمایی‌ای که گاه جای خود را به سطح بالاتر، یعنی شوآف می‌دهد.