اعزام تیم منتخب بانوان او اسپرت گیلان به مسابقات کشوری در همدان ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بابک صفری رئیس انجمن او_اسپرت گیلان خبر داد:
اعزام تیم منتخب بانوان او اسپرت گیلان به مسابقات کشوری در همدان

بابک صفری رئیس انجمن او_اسپرت استان گیلان از اعزام تیم منتخب بانوان انجمن او_اسپرت استان گیلان به مسابقات کشوری همدان و انتخابی تیم ملی جهت مسابقات جهانی خبر داد.