نکته حائز اهمیت در خصوص انتخاب گزینه‌های نهایی شهرداری رشت توسط اعضای شورا مشخصه‌هایی بر طبق خواسته مردم و کارشناسان بود. هر ۶ فرد انتخاب ‌شده بومی، متخصص و متعهد هستند و رزومه بسیار خوبی را در کارنامه دارند و جوان هستند.

حرف تازه – جلسه علنی شورای شهر رشت عصر امروز در شرایطی برگزار شد که دستور اصلی جلسه انتخاب گزینه‌های نهایی شهرداری رشت بود.

در این جلسه ۱۹ کاندیدای پست شهرداری رشت که توسط اعضای شورای شهر رشت معرفی‌شده بودند و چند تن از آنان شخصاً رزومه خود را تحویل شورانشینان داده بودند رسما معرفی شدند. از این میان رضا رسولی و عبدالرضا قاسمیان دو تن از کاندیداهای تصدی بر شهرداری رشت بودند که استعفای خود را رسماً اعلام کردند.

پس از معرفی گزینه‌های تصدی بر شهرداری رشت اعضای شورا با رای دادن به ۱۷ گزینه باقی‌مانده ۶ کاندیدای نهایی تصدی بر شهرداری رشت را انتخاب کردند.

نکته حائز اهمیت در خصوص انتخاب گزینه‌های نهایی شهرداری رشت توسط اعضای شورا مشخصه‌هایی بر طبق خواسته مردم و کارشناسان بود. هر ۶ فرد انتخاب ‌شده بومی، متخصص و متعهد هستند و رزومه بسیار خوبی را در کارنامه دارند.

دیگر اتفاق خاص در انتخاب شهردار رشت جایی بود که می‌توان ادعا کرد برای نخستین بار، گزینه‌های نهایی شهرداری رشت دارای میانگین سنی بسیار مناسب و جوانی بودند. اتفاقی که امید به آینده روشن شهر رشت را دوباره زنده خواهد کرد.

  • منبع خبر : سپیدخبر