در جلسه امروز هیات دولت، ۴ استاندار جدید معرفی شدند.

حرف تازه – در جلسه امروز هیات دولت، ۴ استاندار جدید معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، محمدجواد فدایی برای استانداری کرمان، سید سعید شاهرخی برای استانداری همدان، فتح الله حقیقی برای استانداری زنجان و احمد موهبتی برای استانداری سیستان و بلوچستان معرفی شدند.

محمدجواد فدایی معاونت اقتصادی استانداری کرمان، سید سعید شاهرخی معاونت سیاسی امنیتی استانداری همدان، فتح‌الله حقیقی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی و احمد موهبتی مسئولیت فرمانداری ویژه مشهد را بر عهده داشتند.

این تغییرات در راستای اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان در حال انجام است.