طی حکمی از سوی محمد علی نجفی استاندار البرز، علیرضا مسچیان به عنوان بخشدار مرکزی کرج منصوب شد.

حرف تازه – یک گیلانی به عنوان بخشدار مرکزی کرج منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمد علی نجفی استاندار البرز، علیرضا مسچیان به عنوان بخشدار مرکزی کرج منصوب شد.

مسچیان پیش از این به عنوان بخشدار خمام در استان گیلان مشغول فعالیت بود و پیش از آن شهردار لشت نشاء بوده است.

گلشن و شفقی انتصابات گیلانی قبلی نجفی بودند که به ترتیب به عنوان رئیس حوزه استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج منصوب شده بودند.