مراسم پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار در محدوده عمارت کلاه فرنگی به همت انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.

حرف تازه – مراسم پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار در محدوده عمارت کلاه فرنگی به همت انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.

هر ته ‌سیگار، بعد از بارندگی ۱متر مکعب از خاک ‌را آلوده می‌کند و بعد از سال‌ها در آن خاک دیگر گیاهی رشد نمی‌کند. بنابراین انجمن رفتگران طبیعت نسبت به جمع آوری و پاکسازی بخشی از پارک شهر رشت از فیلتر سیگار اقدام نمود.