در راستای اجرای دستور شهردار رشت مبنی بر ارائه خدمت به شهروندان هر منطقه در روزهای جمعه هر هفته، صبح امروز ۱۲ مهر میز خدمت در مصلی امام خمینی (ره) رشت با محوریت شهرداری منطقه دو و حضور محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر برگزار شد.

حرف تازه – میز خدمت یاد شده در راستای اجرای دستور شهردار رشت مبنی بر ارائه خدمت به شهروندان هر منطقه در روزهای جمعه هر هفته، صبح امروز ۱۲ مهر در مصلی امام خمینی (ره) رشت با محوریت شهرداری منطقه دو و حضور محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر برگزار شد.