عملیات لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی در سطح شهر رشت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

حرف تازه – عملیات لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی در سطح شهر رشت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

منطقه یک

پروژه اصلاح هندسی، تعریض، پیاده‌ رو سازی و احداث لاین کندرو بلوار شهدای گمنام

 

منطقه دو

بلوار امام خمینی (ره) ورودی بوعلی سینا

ترمیم و مرمت آسفالت در خیابان حاجی آباد، بن بست حافظی مقابل آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت

 

منطقه سه

لکه گیری و روکش آسفالت کوچه بهشت پسند در بلوار امام خمینی (ره)

 
 
 

منطقه چهار

بهسازی روکش آسفالت معابر و خیابان های نواحی تحت پوشش منطقه

 

منطقه پنج

پروژه مناسب سازی پیاده رو ها در محور مصلی تا گیل

 
 
 

جدول گذاری کوچه اول خیرین واقع در مسکن مهر