به منظور استقبال از بهار عملیات لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

حرف تازه – به منظور استقبال از بهار عملیات لکه گیری آسفالت و فعالیتهای عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

سازمان عمران و بازآفرینی

آسفالت تراش نقاط آسیب دیده دور میدان و زیر گذر شهدای گمنام(یخسازی)

آسفالت میدان و زیر گذر شهدای گمنام(یخسازی)

عملیات پخش آسفالت محوطه مزار شهدای رشت

 

منطقه یک

اجرای آسفالت پهنه حفاری کوچه ۶ متری دوم خیابان معلم

 

اجرای آسفالت نوار حفاری باقی مانده کوچه نسترن دوم پارک کسمایی

ادامه پروژه اصلاح هندسی، تعریض، پیاده ‌رو سازی و احداث لاین کندرو بلوار شهدای گمنام

 تخریب و خاک برداری نوار حفاری قلی پور جلوی پاسگاه راهنمایی و رانندگی
 

عملیات آسفالت دستی بلوار گیلان، خیابان ۱۶۶

عملیات آسفالت دستی چهارراه گلسار، خیابان شهید بخت پسند

منطقه دو

امین اصغری ـ کوچه نقیبی راد

باقرآباد ـ کوچه بهار

 

خیابان مطهری و ساغریسازان

 

خیابان نادر صفایی

منطقه سه

احداث پیاده رو در بلوار ولیعصر روبروی پارکینگ شهر شادی

 
 

منطقه چهار

اجرای پروژه روکش و لکه گیری آسفالت از ابتدای بلوار شهید افتخاری تا انتهای بلوار(میدان بار احمد گوراب)

لکه گیری آسفالت در شهرک حمیدیان خیابان هنر پرور

لکه گیری در محدوده منطقه ۴ خیابان باقر العلوم

منطقه پنج

صنوبر جاده سنگر

لکه گیری آسفالت ورودی مسکن مهر و کوچه چوکام ، کوچه سایه ۴

مهدی زاده کوچه ششم