حرف تازه – روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در دوم تیرماه جاری گزارش سلسله نشست‌های توسعه گیلان تحت عنوان ” امتناع از زمینه”در سایت اینترنتی این دستگاه اجرائی منتشر کرد. به گزارش حرف تازه به نقل از کاشف اسرار، بنا به مطالب منتشر شده در پرتال،سخنران این نشست،رئیس پژوهشگاه سازمان […]

حرف تازه – روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در دوم تیرماه جاری گزارش سلسله نشست‌های توسعه گیلان تحت عنوان ” امتناع از زمینه”در سایت اینترنتی این دستگاه اجرائی منتشر کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از کاشف اسرار، بنا به مطالب منتشر شده در پرتال،سخنران این نشست،رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور و محل برگزاری آن در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بوده است.

روابط عمومی اداره گیلان در متن منتشر شده،برای “سخنران”این نشست که سید محمد بهشتی”بوده در کنار نام و نام خانوادگی وی از واژه علمی”دکتر”استفاده نموده و در بخشی دیگر از مطالب انتشار یافته، سمت این چهره نام دار را”رئیس شورای عالی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور ،ضمن این که در لید مدیرکل و معاونین سازمان قید گردیده و بالاخره این دستگاه اجرائی سازمان یا اداره کل است؟

با توجه به ارتباط نزدیک مدیر مسئول پایگاه خبری”کاشف اسرار”به عنوان شخص حقیقی با بدنه سازمان یاد شده از سال ۷۷ تاکنون، استفاده از عنوان”دکتر”و سمت”مارالبیان عجیب و مضحک به نظر می رسد.

ادعای روابط عمومی اداره کل گیلان مبنی بر این که”بهشتی”به عنوان رئیس شورای عالی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  کشور می باشد، با مداقه به ماده سه قانون تشکیلات این دستگاه دولتی یک گاف عجیب محسوب می شود،زیرا:”شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری”برگزار می شود .

از سوئی دیگر مدیر مسئول پایگاه خبری “کاشف اسرار”از رئیس پژوهشگاه سازمان یاد شده سئوال کرد آیا دارای مدرک تحصیلی”دکترا”می باشد که “بهشتی”بر این نکته تاکید کرد که فاقد این عنوان علمی بوده و نشان از صداقت و شخصیت دوست داشتنی وی دارد.

با گذشت ۸ روز از انتشار این گزارش در سایت اداره کل گیلان،متاسفانه تا لحظه انتشار این گزارش اصلاح نشده به طوری که”کاشف اسرار“طی روزهای گذشته یکی از گاف های روابط عمومی این دستگاه اجرائی در استان که علی رغم گذشت ۲۹ روز از زمان انتشار اصلاح نگردید،منتشر کرد .

اینک سئوال می شود آیا “رضا علیزاده سوستانی”که علاقه شدیدی جهت حضور در نشست های سیاسی و حامیان دولت دارد،ختی زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کنار”ایرج ندیمی دیده شد”نظارتی بر سایت اینترنتی و عملکرد روابط عمومی دستگاه اجرائی محل خدمت خویش دارد یا خیر؟ضمن این که از ماده ۳ قانون تشکیلات سازمان  که مستخدم آن است، اطلاع ندارد و چنین اشتباهی توسط روابط عمومی مرتکب می شوند؟قضاوت به خوانندگان شریف واگذار می شود.