مسیر کمربندی خمام (رشت به بندرانزلی و بالعکس) که بامداد امروز طی برخورد یک دستگاه کمپرسی با پل عابر پیاده مسدود شده بود توسط عوامل اداره راه و پلیس راه بازگشایی شد.

حرف تازه – مسیر کمربندی خمام (رشت به بندرانزلی و بالعکس) که بامداد امروز طی برخورد یک دستگاه کمپرسی با پل عابر پیاده مسدود شده بود توسط عوامل اداره راه و پلیس راه بازگشایی شد.

سرگرد نعمت علیزاده فرمانده پلیس راه رشت انزلی گفت: مسیر کمربندی خمام (رشت به بندرانزلی و بالعکس) که بامداد امروز طی برخورد یک دستگاه کمپرسی با پل عابر پیاده مسدود شده بود توسط عوامل اداره راه و پلیس راه بازگشایی شد.

گفتنی است در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد روز شنبه ٣١ فروردین کمربندی خمام محل ورودی فتاتو به علت بالا رفتن جک یک دستگاه تریلر کمپرسی و برخورد آن با عرشه پل عابر پیاده و سقوط پل به سطح راه کمربندی مسدود شده بود.