کارن حسین خواه به مقام پنجم ایران در رشته ۵۰ متر کرال سینه دست یافت.

حرف تازه – کارن حسین خواه به مقام پنجم ایران در رشته ۵۰ متر کرال سینه دست یافت.

این ورزشکار گیلانی با رکورد ۲۷:۵۶ در مسابقات استعدادهای برتر شنا که در شهریور ۹۸ در شهرستان کرمانشاه برگزار شد به مقام پنجم رسید.