پس از مطرح شدن صحبت هایی در خصوص مخالفت شهردار رشت با پرداخت آیتم بهره وری به کارکنان و حذف آن در تمامی سطوح، ناصر حاج محمدی با انتشار پیامی مواضع خود در این مورد را به صورت شفاف به پرسنل و مدیران شهرداری اعلام کرد.

حرف تازه – پس از مطرح شدن صحبت هایی در خصوص مخالفت شهردار رشت با پرداخت آیتم بهره وری به کارکنان و حذف آن در تمامی سطوح، ناصر حاج محمدی با انتشار پیامی مواضع خود در این مورد را به صورت شفاف به پرسنل و مدیران شهرداری اعلام کرد.

در پیامی که به نقل از شهردار رشت در خصوص آیتم مزایای بهره وری در گروه های تلگرامی همکاران شهرداری رشت و حامیان شهرداری رشت منتشر شده آمده است:

همکاران محترم سلام 

این پیام را زمانی دریافت می نمایید که مطلع شدید به دستور اینجانب مزایای “بهره وری” درتمام سطوح مدیران و کارکنان حذف گردید. در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است :

۱. اینجانب صد در صد موافق پرداختی های تحت عنوان کمکها، فوق العاده ها و مزایا به کارکنان هستم و اعلام می نمایم؛ این پرداختی ها در صورت تامین منابع مالی، نه تنها حذف نمی گردند بلکه به شکل قابل توجهی افزایش نیز می یابند، اما کسانی ازآن برخوردار می گردند که در تحقق موفقیت های بیشتر و تلاش مضاعف سازمان شهرداری نقش داشته باشند .

۲. برخلاف رویه معمول در شهرداری رشت، بهره وری هیچ کجا به عنوان یک آیتم ثابت و مشخص پرداخت نمی گردد . از این پس در شهرداری رشت نیز معیار تعیین و پرداخت بهره وری، رشد آمار تولید و اجرای آسفالت در سطح شهر خواهد بود، رفع مشکلات و گره های ترافیکی سطح شهر خواهد بود، رشد و پیشرفت اجرای پروژه های عمرانی خواهد بود، افزایش وصول درآمدها خواهد بود، تسریع در تهیه صورت های مالی خواهد بود، تکریم ارباب رجوع و اهتمام در تسهیل فرآیندهای کاری خواهد بود و … ، بنابراین پرسنل و مدیران شهرداری رشت هر میزان در تحقق این اتفاقات و موفقیت ها نقش داشته باشند و همراه باشند، برایشان سطح برخورداری تعیین می گردد .

۳. کارخانه” و “کارگاه” شهرداری رشت به اینجانب، شما مدیران و پرسنل سپرده شده است . شورای محترم در نقش هیئت مدیره و ناظر ما قرار دارد، اینجانب درنقش مدیرعامل منتخب هیئتمدیره، مدیران شهرداری درنقش مدیرتولید و عملیات و سایرکارکنان درنقش پرسنل خط تولید این “کارخانه” و “کارگاه” نقش می آفرینند . هیئت مدیره شهرداری در بودجه مصوب سال ۹۸ به مدیرعامل شهرداری وفق بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه مجوز داده که برای بالابردن روحیه کاری و ایجاد انگیزه به منظور تلاش و خدمات بیشتر، بهره وری پرداخت نماید .همین جا اعلام می نمایم از این پس این عنوان پرداخت تماماً به تلاش و پویایی مشهود و تولید خدمات بیشتر و موثرتر ارتباط می یابد . در اینصورت هیچ دستگاه نظارتی و هیچ ناظری به پرداخت بهره وری در دستگاهی که تولید خدمت در آن افزایش داشته، معترض نمی شود و اشکال وارد نمی کند . مدیر عامل هم درصورت افزایش تولید، مطالبه گر و مدافع “حق” بهره وری برای کارکنان خود خواهد بود .

موفق باشید

ناصر حاج محمدی – شهردار رشت