زمزمه های حضور سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی روز به روز تقویت می شود و بر این اساس گفته می شود وی طی چند روز آینده از ادامه حضور در شورا استعفا خواهد داد و شورانشینان باید رئیس جدیدی را معرفی نمایند.

اختصاصی حرف تازه – زمزمه های حضور سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی روز به روز تقویت می شود و بر این اساس گفته می شود وی طی چند روز آینده از ادامه حضور در شورا استعفا خواهد داد و شورانشینان باید رئیس جدیدی را معرفی نمایند.

در حالی که ابتدا شنیده می شد احتمال مخالفت طیفی هفت نفره از شورا متشکل از رمضانپور، حاجی پور، زاهد، عبدالهی، جذب، علیپور و عاقل منش وجود دارد اما در روزهای اخیر گفته می شود نظر اکثریت این طیف موافقت با استعفای علوی است و ترجیح می دهند در ادامه در غیاب او به راه خود ادامه دهند.

شاید آنها بهتر از هر کسی می دانند که ادامه حضور علوی در شورا با توجه به بازی سازی های هوشمندانه رئیس جوان، مانع بزرگی برایشان خواهد بود و با ترس از تکرار شکست های قبل ترجیحشان بر این است تا علوی به سمت انتخابات مجلس برود و آنها مسیر هموارتری را پیش روی خود ترسیم کنند.

اما با خروج احتمالی علوی نخستین سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی به جای او به ریاست شورا خواهد رسید؟ در پاسخ بنا بر شنیده ها باید گفت با وجود سالها سابقه حضور در شورا که در کارنامه حاجی پور و عاقل منش به ثبت رسیده است اما احتمالا گزینه های نهایی برای ریاست شورا ازبین حجت جذب و احمد رمضانپور نرگسی معرفی خواهد شد و شانس حجت جذب تا این لحظه برای ریاست بیشتر است. البته تجربه نشان داده ترکیب هیئت رئیسه شورا تا دقیقه آخر نیز امکان تغییر دارد.

هرچند هنوز نمی توان به قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد و باید منتظر اتفاقات روزهای آینده ماند اما به نظر می رسد خروج علوی برای حضور در انتخابات مجلس قطعی است و شورانشینان نیز حداقل از ترس شکست های آینده با این امر موافقت خواهند کرد و در سمت مقابل فارغ از اینکه چه کسی به ریاست شورا خواهد رسید تقریبا می توان گفت حضور حجت جذب در انتخابات مجلس منتفی است. 

در صورت خروج امیرحسین علوی، فرانک پیشگر که سابقه حضور در دوره گذشته شورا را نیز در کارنامه دارد به عنوان عضو جایگزین حضور خواهد یافت.