گزارش های دریافتی حاکی از آن است ناصر حاج محمدی، شهردار رشت، چهار انتصاب جدید داشته است.

حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است ناصر حاج محمدی، شهردار رشت، چهار انتصاب جدید داشته است.

بر این اساس گفته می شود محمد نوری هریس طی حکمی جایگزین پیمان پارسا در راس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شده است.

پارسا نیز راهی منطقه ۳ خواهد شد تا به عنوان مدیر منطقه به فعالیت های خود ادامه دهد و جایگزین مهرداد عیسی پور شود.

همچنین پس از ماه ها سرانجام میثم حرفت خواه جای هومن روایی را در راس سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت گرفت.

اما نیما حاکم زاده نیز با تصمیم شهردار رشت مدیر کارپردازی شهرداری شد و باید به جای سودابه قربانی در این پست به فعالیت خود ادامه دهد.