انتقال یک موضوع کذب و ایجاد حساسیت امنیتی و واردکردن نیروی انتظامی به اطراف ساختمان شورا باعث ارسال چند پست حساسیت‌برانگیز عضو هیئت‌رئیسه شورا شد که البته با دقتی بیشتر می‌تواند صورت نپذیرد.

حرف تازه – در شرایطی که پیش از جلسه شصتم شورای شهر رشت ۷ تن از فرزندان شهدا برای همراهی حامد عبدالهی به شورای شهر رشت مراجعه کرده بودند، ارسال اخبار نادرست و غلط به رضا رسولی نائب رئیس شورای شهر رشت سبب ایجاد فضای عجیب‌وغریبی در صحن شورای شهر رشت شد که درنتیجه آن دومین جلسه پیاپی شورا نیز با آبستراکسیون طیف اقلیت شورا، نیمه‌تمام رها شد تا تکلیف شهر همچنان نامشخص باشد.

نکته جالب در خصوص افرادی که رسولی به‌اشتباه آن‌ها را چماق‌دار و عاملین ایجاد درگیری عنوان کرد این بود که این هفت نفر که البته با توجه به طولانی شدن مدت جلسه تعداد آن‌ها در ساعت‌های مختلف کم‌وزیاد می‌شد، برای همراهی عبدالهی در صورت انتخاب به‌عنوان شهردار حاضرشده بودند تا پس از جلسه با او به سمت مزار شهدا بروند.

انتقال یک موضوع کذب و ایجاد حساسیت امنیتی و واردکردن نیروی انتظامی به اطراف ساختمان شورا باعث ارسال چند پست حساسیت‌برانگیز عضو هیئت‌رئیسه شورا شد که البته با دقتی بیشتر می‌تواند صورت نپذیرد.

چند تن از کارکنان شهرداری رشت که خود فرزند شهید بوده‌اند، در این جمع حضورداشته‌اند. عکس فوق نیز پیش از جلسه شورا به یادگار ثبت‌شده و البته همان‌طور که از شواهد پیداست چماقی در کار نبوده و نیست!

  • منبع خبر : سپیدخبر