حرف تازه – چراغ کم فروغ شهرداری رشت به سرعت رو به خاموشی می رود و امیدهای واهی رشتوندان با انتخاب نصرتی به عنوان شهردار کارآزموده شهر قزوین که بنا بود نجات دهنده رشت باشد، نقش برآب می شود. پروژه های عمرانی شهرداری متوقف و این سازمان با انبوه طلبکارانی مواجه است که همچنان پس […]

حرف تازه – چراغ کم فروغ شهرداری رشت به سرعت رو به خاموشی می رود و امیدهای واهی رشتوندان با انتخاب نصرتی به عنوان شهردار کارآزموده شهر قزوین که بنا بود نجات دهنده رشت باشد، نقش برآب می شود.

پروژه های عمرانی شهرداری متوقف و این سازمان با انبوه طلبکارانی مواجه است که همچنان پس از گذشت ماه ها، توان پرداخت بدهی هایشان را ندارد! در حالیکه شهردار پس از پرداخت پیروزمندانه! بدهی ها وحقوق های معوقه کارکنان این سازمان که البته از وظایف مسلم هر سازمانی ست،اعلام کرد که در الویت بعدی پرداخت بدهی های این مجموعه،بدهی های پیمانکاران است، به وعده خود نیز عمل نکرد تا بیش از پیش وضعیت وخیم این مجموعه نمایان شود!

شنیده ها حاکی ست، طلبکاران آشنا با مجموعه که با راه و چاه های حقوقی نیز آشنایی کامل دارند، دست به کار شده و با مسدودی های پی در پی حساب های شهرداری عملا هرگونه پرداخت را از سوی این سازمان ناممکن نموده اند؛ موضوعی که طبیعتا شهرداری کارآزموده در چنین وضعیت بحرانی این امکان را نیز می بایست درنظر می گرفت!

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که نصرتی در روز تشریح برنامه های خود برای رشت، تصمیم داشت “با استفاده از پیمانکاران بومی در شهرداری رشت، تمام شهر رشت را کارگاه کند”! همان شخصی که امروز از عهده پرداخت بدهی های پیمانکارانی که روزهاست سرمایه خود را در اختیار آبادانی شهر گذاشته اند نیز برنمی آید!

اما سوال اینجاست که آیا در زمان تحویل سکانداری مجموعه شهرداری به نصرتی، مبالغ بدهی های این مجموعه کمتر از این میزان بوده است؟ آیا شهردار رشت بدون علم و آگاهی از امکانات و ظرفیت ها و منابع درآمدی شهرداری تصدی این سمت را بر عهده گرفته است که امروز از تریبون شورای شهر بدیهیات را اعلام می کند و خود را بی تقصیر در بدهی های شهرداری می داند؟

آیا در دفترچه ای که به گفته وی شامل برنامه های مدونش برای اداره شهر بود و در روز ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری رشت با خود حمل می کرد در خصوص راه کارهای حل مشکلات رشت چیزی نوشته نشده بود؟ و یا شاید طی مدت برعهده گرفتن این سمت از قابلیت های این شخص کاسته شده است!

گیل نامه