ایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی با انتقاد از محتوای پلاکارد پرحاشیه مراسم تجمع مدرسه فیضیه قم گفت : پیام پلاکارد مدرسه فیضیه قم این بود که فوت آقای هاشمی طبیعی نبود.

حرف تازه – غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره حواشی به وجود امده در مدارس تجمع مدرسه فیضیه قم گفت : اولین نکته در این بین ماهیت این تجمع است که قانونی بوده یا غیرقانونی؟!

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی در ادامه این مطلب افزود: اگر این تجمعات قانونی بوده یعنی برگزار کننده مجوز گرفته است و امروز باید پاسخگوی شعارها و پلاکاردها باشد، اگر غیرقانونی است باید با آن ها برخورد شود.

وی ادامه داد: اگر این مراسم قانونی است متولی مدرسه فیضیه باید پاسخگو باشد و اگر غیرقانونی بوده از اساس چرا اجازه داده است که این مراسم برگزار شود.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین تصریح کرد: در این مراسم شعارهایی داده شده است که امنیت ملی را به مخاطره انداخته است.

وی ادامه داد: از محتوای این پالاکارد اینگونه برداشت می شود که در جریان مرگ آقای هاشمی دخالت هایی داشته اند، با این اوصاف چرا دستگاه های امنیتی و قضایی سکوت کرده است.

جعفرزاده ایمن آبادی همچنین تصریح کرد: این ادبیات تهدید همه مسئولان است و برای من سوال است چرا فقط یک گروه خاص می توانند شعار دهند و پلاکارد بالا ببرند و هر چه می خواهند بگویند؟

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی تاکید کرد: این سوالات در اذهان عمومی وجود دارد و باید به ان ها پاسخ داده شود.