با حضور علی نظر محمدی به نظر می رسد روند سریع خروج بازیکن از سپیدرود به پایان رسیده است و از این پس باید شاهد تمدید قرارداد بازیکنان سابق و جذب بازیکنان جدید باشیم. در همین راستا پویا نزهتی اولین بازیکنی است که قرارداد خود را با حضور نظرمحمدی تمدید کرده است.

حرف تازه – با حضور علی نظر محمدی به نظر می رسد روند سریع خروج بازیکن از سپیدرود به پایان رسیده است و از این پس باید شاهد تمدید قرارداد بازیکنان سابق و جذب بازیکنان جدید باشیم.

در همین ابتدای راه پویا نزهتی قرارداد خود را با سپیدرود به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

این قرارداد تنها ساعاتی پس از حضور علی نظرمحمدی به عنوان سرمربی به امضا رسید.

نزهتی چهارمین فصل پیاپی حضور خود در سپیدرود را تجربه خواهد کرد و به احتمال فراوان کاپیتان فصل آینده این تیم است.

ملوان، فجر، نفت تهران و سایپا از دیگر تیم هایی است که نزهتی سابقه بر تن کردن پیراهنشان را داشته است.