استاندار گلستان با حضور در سومین هفته کورس بهاره اسبدوانی شهرستان ترکمن، اظهار کرد: اولویت ما سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی علاقه مند و توانمند در تجهیز مجموعه های سوارکاری استان است.

حرف تازه – دکتر هادی حق شناس جمعه ۳۱ خرداد در حاشیه این بازدید تصریح کرد: اگر چنانچه بخش خصوصی تمامی به حضور و سرمایه گذاری در مجموعه های سوارکاری بندرترکمن، آق قلا و گنبدکاووس نداشته باشد از وزیر ورزش و جوانان می خواهیم که از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به این مجموعه ها توجه کند.