نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه صدورمجوز پروانه سیار برای فعالیت دستفروشان الزامی است،گفت: پاسخگو بودن دستفروشان به مجرای قانونی با قانونی شدن مجوزکسب وکار امکان پذیر است.

حرف تازه – غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  درگفت وگو با خانه ملت درباره وضعیت  دستفروشان در کشور، گفت: ما منکر بیکاری،بسیاری از افراد در  جامعه نیستیم اما الزامی است که فعالیت دستفروشان درکشور شناسنامه دار شود تاکالاهایی که این افراد اعم از  غذایی و پوشاک را به فروش می رسانند، قابل ردیابی باشند.

 دستفروشان به مانند تولیدکنندگان اشتغال پایدار مالیات پرداخت کنند

 نماینده مردم در رشت در  مجلس شورای  اسلامی تصریح کرد:پروانه دار شدن فعالیت دست فروشان  موجب می شودکه مال دزدی  در بازاردست فروشی  راهی پیدانکند زیرا باقانونی شدن فروش کالا در  کشور بطور حتم مبادی ورودی کالا و تولید آن  نیز به سادگی مشخص خواهد بود.

وی تصریح کرد: دستفروشان می بایست به مانند مشاغل ثابت وپایدار  مالیات پرداخت کنند.

 کسب درآمد در هرشغلی نیازمند ترسیم ساز و کار قانونی

 وی ادامه داد: داد و ستد دستفروشان باید دارای مجوز  و حساب وکتاب باشد تا بتوان تبادلات  تجاری در این حیطه را ساماندهی کرد، نباید اجازه داد که  فردی که با دستفروشی به کسب درآمد  می بپردازد، نسبت به اعمال و رفتارش پاسخگو نباشد.

 پروانه سیار برای فعالیت قانونی دستفروشان صادر شود

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس با بیان اینکه پروانه سیار  برای فعالیت قانونی دستفروشان صادر شود یادآور شد: پاسخگو بودن دستفروشان به مجرای قانونی با  صدور  مجوز کار برای فعالیت کاری دستفروشان امکان پذیر است.