حرف تازه – در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت بود که علی مقصودی معاون خدمات شهر شهرداری رشت با اشاره به بسته شدن در یک چشمه سرویس بهداشتی در شهر رشت، گفت: می دانیم بسته شدن یک سرویس بهداشتی برای قطعی برق چه آبروریزی است. در شرایطی که مسعود نصرتی بارها و بارها حرف از ورود […]

حرف تازه – در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت بود که علی مقصودی معاون خدمات شهر شهرداری رشت با اشاره به بسته شدن در یک چشمه سرویس بهداشتی در شهر رشت، گفت: می دانیم بسته شدن یک سرویس بهداشتی برای قطعی برق چه آبروریزی است.

در شرایطی که مسعود نصرتی بارها و بارها حرف از ورود سرمایه گذاران به شهر رشت زده، عملاً هیچ اتفاق خاصی در سطح شهر و به قول خود او در کف خیابان رخ نداده است. جالب آنکه شهرداری رشت بابت آسفالت معابری که توسط شرکت های آب، برق، گاز و اداره مخابرات حفاری شده و توسط شهرداری آسفالت می شود مبالغ بسیاری را طلبکار است اما انگار توانایی تهاتر قانونی این نوع مطالبات در شهرداری رشت وجود ندارد.

حال باید از شهردار کلانشهر رشت پرسید که وقتی شهرداری توانایی باز نگهداشتن در یک دستشویی را ندارد، چگونه با ژست هایی آن چنانی حرف از ورود سرمایه گذار به شهر رشت میزند؟! شایان ذکر آنکه امید است شهردار رشت بالاخره روزه سکوت را شکسته و به سوالات منتقدان پاسخی روشن و مشخص بدهد.

سپیدخبر