انتظار می‌رود با اقدامی جدی در خصوص بزرگداشت مرد تأثیرگذار ادبیات که از او آثاری چون فرهنگ فارسی معروف به فرهنگ معین، جلد نخست حافظ شیرین سخت، روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی، یوشت فریان و مرزبان‌نامه و… به نشر رسیده است، صورت پذیرفته و خانه محل تولد استاد معین بدل به مکانی فرهنگی و ادبی شود.

حرف تازه – سال ۱۳۸۰ بود که خانه استاد معین در تهران به همراه خانه امیرجاهد، به‌منظور تأسیس موزه در اختیار شهرداری منطقه ۱۴ تهران قرار گرفت و از سال ۱۳۸۳ منزل شخصی دکتر معین، به‌عنوان مرکز فرهنگی استاد معین کاربری جدید یافته است. موزه‌ای که تقریباً از همان ابتدای فعالیت این خانه موزه، مورد توجه قرار گرفت؛ اما در رشت و در محله زرجوب همه‌چیز برعکس است!

خانه موزه دکتر معین تهران

انتهای بن‌بست معین‌العلما در محله زرجوب خانه محل تولد و کودکی و نوجوانی محمد معین به شکل مخروبه‌ای است که درب آن را با زنجیر بسته‌اند. در دهه ۱۳۸۰ این خانه را تبدیل به یک مدرسه غیرانتفاعی کردند. یک سال بعد مدرسه تعطیل و خانه تاریخی محمد معین با وجود باقی ماندن بسیاری از بخش‌های این خانه با قدمت بیش از یک قرن با تفاوتی مسئولین استان به حال خود رها شده است.

از سوی دیگر این روزها وضعیت این خانه با ارزش در شهر رشت به شکل اسفناکی در آمده است و هیچ رنگ و بویی از این استاد و مرد تأثیرگذار تاریخ ادبیات فارسی در این شهر وجود ندارد و اگر کسی بخواهد سراغی از دکتر محمد معین بگیرد یا باید به آرامگاه وی در آستانه‌اشرفیه سفر کند و یا به خانه موزه او در تهران مراجعه کند.

http://gilmehr.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-700x405.jpg

در هر حال انتظار می‌رود با اقدامی جدی در خصوص بزرگداشت مرد تأثیرگذار ادبیات که از او آثاری چون فرهنگ فارسی معروف به فرهنگ معین، جلد نخست حافظ شیرین سخت، روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی، یوشت فریان و مرزبان‌نامه و… به نشر رسیده است، صورت پذیرفته و خانه محل تولد استاد معین بدل به مکانی فرهنگی و ادبی شود.

  • منبع خبر : رشت 20