عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: با تحریف اشتباه کلامی بنده اصل موضوع را پنهان نکنید و بجای فرافکنی به خودتان رجوع کنید و به اعمال خودتان بنگرید و آگاه باشید که خداوند نظاره گر مااست.

حرف تازه – محمد حسن علیپور عضو شورای شهر رشت در گفت و گویی بیان کرد: همانطور که استحضار دارید برای دومین بار جلسه شورای اسلامی شهر رشت نیمه تمام ماند و برخی اعضا که خود را فراتر از قانون میبینند جلسه را ترک نمودند بنده بدلیل هیجانی که پس از این اقدام ناشایست داشتم در بیان نظرم در خصوص این کاندیداها دچار اشتباه کلامی شدم که این موضوع دستاویزی برای برخی از افراد و عیادی آنها گردید که با فرار از اصل موضوع با ایجاد فرافکنی سعی در تخریب چهره بنده دارند.

عضو شورای شهر رشت افزود: بنده شاید تنها عضو شورا باشم که ارتباط زیادی با مردم دارم و همیشه در خیابان و کوچه ها قدم میزنم بنده درک میکنم یک شهر بدون شهردار چقدر آسیب میبیند. بنده چطور باید جوابگوی کسانی باشم که به امید اصلاح این شهر به من رای داده اند؟

علیپور ادامه داد: باز هم اعلام میکنم با تحریف اشتباه کلامی بنده اصل موضوع را پنهان نکنید و بجای فرافکنی به خودتان رجوع کنید و به اعمال خودتان بنگرید و آگاه باشید که خداوند نظاره گر مااست.

  • منبع خبر : خبرراست