تی تی خبر (حرف تازه) : شهردار رشت : مشکلات شهری بالغ بر ۹۰ درصد به حوزه مدیریت دولتی، عدم ارتباط قابل سازماندهی و عدم هماهنگی در توسعه شهری بر می گردد. دکتر سید محمدعلی ثابت قدم در حاشیه مراسم افتتاح دومین پل مکانیزه شهر رشت با اشاره به اهمیت وجود مدیریت واحد شهری اظهار کرد: […]

تی تی خبر (حرف تازه) : شهردار رشت : مشکلات شهری بالغ بر ۹۰ درصد به حوزه مدیریت دولتی، عدم ارتباط قابل سازماندهی و عدم هماهنگی در توسعه شهری بر می گردد.

دکتر سید محمدعلی ثابت قدم در حاشیه مراسم افتتاح دومین پل مکانیزه شهر رشت با اشاره به اهمیت وجود مدیریت واحد شهری اظهار کرد: مدیریت واحد شهری با اقتدار لازم برای تصمیم گیری و اجرا در مجلس شورای اسلامی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه از نمایندگان رشت در مجلس انتظار می رود که از شکل گیری مدیریت واحد شهری در شهرداری ها با اقتدار دفاع کنند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی در شهر وجود دارد به عدم وجود مدیریت واحد شهری بر می گردد.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه موضوع مذکور سیاست زده شده است، خاطرنشان کرد: به توسعه شهری هم در دولت های قبلی و هم در دولت فعلی در عمل با نگاه سیاست گرایانه دیده شده است و از این موضوع  آسیب می بینند.

دکتر ثابت قدم با بیان اینکه رکودی که در مدیریت شهری رخ می دهد به دلیل عدم وجود  مدیریت واحد است، یادآور شد: مشکلات شهری بالغ بر ۹۰ درصد به حوزه مدیریت دولتی، عدم ارتباط قابل سازماندهی و عدم هماهنگی در توسعه شهری بر می گردد.

شهردار رشت افزود: با رویه موجود هیچ گونه هماهنگی در عمل اتفاق نخواهد افتاد و فقط زمان از دست خواهد رفت.

دکتر ثابت قدم با اشاره به نقش مهم پارلمان شهری در مدیریت واحد شهری اظهار کرد: حضور شوراها به عنوان پارلمان محلی تصمیم ساز هم بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس قابلیت های مردم و واقعی کردن امر مدیریت در حوزه شهری حائزاهمیت است.

وی با بیان اینکه برخی کمترین ارزش را برای مدیریت شهری قایل شده اند، تصریح کرد: هیچ یک از دولت ها نسبت به نقش شان در ارتباط با موضوع منافع عمومی که قانونگذار به عنوان زیرساخت به آنها محول کرده است، به وظایف شان عمل نکردند.

شهردار رشت خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل از سهم ایجاد قطار شهری در کلانشهرها ۵۰ درصد و از سهم خرید اتوبوس در شهرهای مختلف و بسیاری از موضوعات زیرساختی دیگر که بر اساس قانون حتی با ایجاد مدیریت واحد شهری بر عهده دولت است، هنوز محقق نشده است.

دکتر ثابت قدم در ادامه با قدردانی از تلاش های ریاست و اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در هفته سلامت اظهار کرد: در این هفته برای اولین بار در سطح شهر اقدامات موثری انجام شد.

وی با بیان اینکه رویکرد سلامت محور مانند بسیاری از موضوعات دیگر با شعار حل نمی شود، تصریح کرد: اقدام عمل گرایانه ای در این زمینه در شهر آغاز شده و در حال توسعه می باشد.

شهردار رشت یادآور شد: در تلاش هستیم در سال جدید تعداد پل های سطح شهر را به حد قابل قبولی افزایش دهیم.