حامیان دولت تدبیر و امید در انتخابات مجلس دهم در تالش نتوانستند احساسات خود را زیر پا بگذارند تا از یک چهره معتدل با توانایی بالا حمایت کنند و این امر باعث شد تا حمایتشان بی ثمر  شود و باز هم طیف اصولگرایان و جبهه پایداری پیروز میدان شوند.

حرف تازه – نیماحسینی در یادداشتی نوشت: با نزدیک تر شدن به فصل انتخابات و فعالیت های نامزدهای انتخاباتی مجلس شورا اسلامی، فکر ها به سویی میرود که دولت تدبیر و امید از کدام نامزد حمایت می کند؟

بسیاری از ناظران سیاسی در سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال از نماینده فعلی مجلس محمود شکری که مورد حمایت اصولگرایان و جهبه پایداری هستند دل خوشی ندارند و سخت در تلاش هستند که یک نماینده همراه با افکار دولت را راهی مجلس کنند.

فعالان سیاسی شهرستان های تالش بزرگ بر این باورند که اگر یک نماینده همسو با اهداف دولت در مجلس داشته باشند میتوانند از پتانسیل های دولت تدبیر و امید استفاده بهینه ای در راستای آبادانی تالش بزرگ کنند.

این در حالی است که حامیان دولت تدبیر و امید در انتخابات مجلس دهم نتوانستند احساسات خود را زیر پا بگذارند تا از یک چهره معتدل با توانایی بالا حمایت کنند و این امر باعث شد تا حمایتشان بی ثمر  شود و باز هم طیف اصولگرایان و جبهه پایداری پیروز میدان شوند.

با تمام تفاسیر باید منتظر ماند و دید که دولت در این دوره از کارزار انتخابات مجلس از چه کسی حمایت میکند؛ این در حالی است که بعضی نامزدها که فرماندار فعلی دولت هستند، اصولگرایان نزدیک به مدیران دولت و بودجه بگیران شهرداری ها، مدیران ادارات تالش و مورد حمایت برخی اعضای خبرگان و سلفی بگیران در روز اربعین حسینی در کربلا معلی بر این باور هستند که می توانند به عنوان نامزد اعتدالی دولت معرفی شوند.

این تحلیل های نادرست قبل انتخابات باعث می شود که نامزدهای پیشرو، عقب بیفتند. مردم هم قدم با تغییر و کنار گذاشتن نسل های گذشته و به دنبال جوان و یک پدیده انتخاباتی هستند، که اگر غیر این باشد بازهم اصولگرایان تندرو، کندرو و یا میانه رو با کسب آراء خیلی کمی وارد مجلس میشوند.

دولت تدبیر و امید همانند سایر دولت ها حق انتخاب دارد و احتمال اینکه از فردی حمایت کند که بعد از پیروزی در انتخابات چرخش به جناح مخالف پیدا نکند و اهداف دولت تدبیر و امید را پیش ببرد بیشتر است، واضح تر اینگونه میشود بیان کرد که : دولت اعتدال از یک جوان اعتدالی تمام قد، حمایت میکند .

باید منتظر ماند و دید 

دولت تدبیر و امید 

از چه کسی حمایت میکند …

حرف تازه : انتشار یادداشت های دریافتی الزاما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت آشنایی مخاطبان با فضای روز منتشر می شود.