همایش بزرگ حامیان سید علی آقازاده در شب پایانی تبلیغات با استقبال خوبی همراه شد.

حرف تازه – همایش بزرگ حامیان سید علی آقازاده در شب پایانی تبلیغات با استقبال خوبی همراه شد.

در این همایش که در پارکینگ بیستون رشت برگزار شد جمع قابل ملاحظه ای از حامیان سید علی آقازاده زیر بارش باران حضور یافتند.