مرحله یازدهم از طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت در روز جمعه ۲۱ تیرماه برگزار شد.

حرف تازه – حامد بشردانش با اعلام این خبر گفت: مرحله یازدهم از طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت در روز جمعه۲۱ تیرماه برگزار گردید.

مدیر خدمات شهری شهرداری رشت در خصوص مسیرهای پاکسازی در این هفته اظهار داشت:

منطقه یک: پاکسازی کامل ورودی شهر از ولی عصر تا فرودگاه

منطقه دو: پاکسازی حاشیه رودخانه از لب آب به سمت خیابان جوان

منطقه سه: پاکسازی حاشیه رودخانه و خیابانهای شهید مصباح و عاطفی، پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان شهید رجایی، پاکسازی پل جانبازان، رفت و روب توسط پرسنل و خودروی جاروب مکانیزه، شستشوی گارد ریل، نرده های آهنی، تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی، پاکسازی خروجی شهر رفت و روب بلوار وسط توسط خودروی جاروب، پاکسازی حاشیه اتوبان رشت انزلی، شستشوی کلیه مخازن ثابت و متحرک، زیر مخزنی ها، مکانهای کوپه زباله شب مسیرهای اصلی و محلات، نصب بنرهای اعلام ساعت جمع آوری زباله شب در ورودی محلات پر زباله تهیه شده توسط حوزه خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، محو شعارهای تبلیغاتی روی دیوارها و جمع آوری بنرهای تاریخ گذشته و بدون مجوز مسیرهای اصلی و محلات

منطقه چهار: از پل شهدای گمنام الی پل سیاه اسطلخ

منطقه پنج: پاکسازی و رفت روب رفیوژ وسط جاده تهران پاکسازی و رفت روب پل طالشان محلات آزرون، پرستو و زمینهای محمدی، هرس علفهای مسکن مهر۲۹ و جاده تهران مقابل مرزبانی، لایروبی جوبهای خیابان حسین نوری