حرف تازه – آخرین نشست اتاق شکوفایی شهری رشت در سال ۹۶ روز گذشته در تالار گفتگوی شهرداری رشت برگزار شد.   روسای کارگروه های شش گانه اتاق شکوفایی از زحمات شهردار رشت برای راه اندازی این اتاق قدردانی کردند و اتاق شکوفایی را گامی نو برای تحول و توسعه رشت قلمداد کردند.     […]

حرف تازه – آخرین نشست اتاق شکوفایی شهری رشت در سال ۹۶ روز گذشته در تالار گفتگوی شهرداری رشت برگزار شد.

 

روسای کارگروه های شش گانه اتاق شکوفایی از زحمات شهردار رشت برای راه اندازی این اتاق قدردانی کردند و اتاق شکوفایی را گامی نو برای تحول و توسعه رشت قلمداد کردند.

 
 
 

دکتر امیدی، نماینده کارگروه انسجام اجتماعی و برابری اتاق شکوفایی با اشاره به اینکه جلسات کارگروه با شور و نشاط خاصی برگزار شد اظهار کرد: برای نخستین بار چنین کارگروهی در یک سازمان رسمی با شور خاصی برگزار می شود.

وی پیشنهاد داد: به نمایندگی از کارگروه یک عضو در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا حضور یابد.

 
 

خانم شیرین پارسی، نماینده کارگروه بهداشت و محیط زیست نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد کارگروه بیان داشت: اعضای کارگروه متشکل از ۱۳ نفر هستند و تا کنون ۸ جلسه نیز برگزار کردیم.

وی معضل سراوان را یک مبحث ملی دانست و افزود: برای ساماندهی رودخانه ها و تالاب عینک نیز باید برنامه کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.

پارسی به اهمیت ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری تاکید کرد و پیشنهاد داد: مسیرهای برای تردد دوچرخه در رشت راه اندازی شود.

وی با اشاره به اهمیت تالاب عینک اظهار کرد: تالاب عینک یک موقعیت بسیار ویژه برای رشت است و باید بر روی کارکرد اکولوژی و اقتصادی آن تمرکز کنیم.

پارسی تاکید کرد: باید از موازی کاری اجتناب کنیم و پیشنهاد می دهم متولی تالاب عینک تنها شهرداری باشد و بقیه سازمان ها با شهرداری تعامل کنند.

 
 
 

مومن صالحی، نماینده کارگروه بهره وری اقتصادی و سرمایه گذاری در این جلسه عنوان داشت: سرمایه گذاری امروزه یک سیاست اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

وی خاطرنشان کرد: ملاک ارزیابی و شایستگی مسئولان باید میزان جذب سرمایه گذار باشد.

مومن صالحی پیشنهاد داد: شورای تخصصی سرمایه گذاری به ریاست شهردار در شهرداری رشت راه اندازی شود.

 
 
 

مهندس الطافی، نماینده کارگروه توسعه زیرساخت،ضمن ارائه گزارش عملکرد کارگروه،کیفیت زندگی شهروندی را متاثر از زمان و مکان دانست.

وی به فرهنگ سازی و نصب علائم هشدار دهنده، ممانعت از تخلیه زباله در رودخانه ها تاکید کرد.

 
 
 

محمد تقی پوراحمد، نماینده کارگروه کیفیت محیط زندگی ضمن ارائه گزارش عملکرد کارگروه پیشنهاد داد: ردیف بودجه مناسبی برای بازسازی عمارت تاریخی شهرداری رشت در نظر گرفته شود.

وی همچنین مطرح کرد: جهت تبدیل شهر رشت به شهر گل و گیاه، بودجه ای برای خرید بذر گل و گیاه نیز اختصاص یابد.

 
 
 

سعید برگ چین، نماینده کارگروه حکمرانی و قانون گذاری شهری نیز پیشنهاد داد: کارگروهی برای تحقیق و پژوهش برای حل مشکل زمین های نسقی راه اندازی شود.