در حالی که مکاتباتی در خصوص میزبانی 88 میلیارد ریالی شهرهای خلاق صورت گرفته است قصد داریم نگاهی به نظرات اعضای شورای شهر در خصوص میزبانی شهر خلاق بیندازیم. 

حرف تازه – همانطور که پیش از این در خبرها آمده بود میزبانی شهرهای خلاق خوراک شناسی یونسکو در رشت که قرار است آذر ماه برگزار شود نگرانی هایی را در خصوص هزینه های این مراسم به همراه داشته است.

در حالی که مکاتباتی در خصوص میزبانی ۸۸ میلیارد ریالی شهرهای خلاق صورت گرفته است قصد داریم نگاهی به نظرات اعضای شورای شهر در خصوص میزبانی شهر خلاق بیندازیم. 
بهراد ذاکری:
انتقادات موجود به شهر خلاق نتیجه عدم شفافیت و فرد محوری در مدیریت این فرصت قابل توجه برای شهر میباشد.
باید با دعوت از کارشناسان امر و سرمایه گذار از بخش خصوصی از این فرصت در راستای بهره مندی شهر و شهروندان استفاده کرد.
اسماعیل حاجی پور:
با هزینه های نجومی در این حوزه از جیب شهروندان به شدت مخالفم.
جهت میزبانی باید از توان اسپانسرهای بخش خصوصی استفاده کرد.
درآمدزایی برای رشتوندان سرلوحه و هدف اصلی بکارگیری این برند قرار گیرد.
فرهام زاهد:
با نفس سرمایه گذاری و هزینه در این باره مخالفت ندارم لیکن باید این هزینه در مسیری شفاف با هدف گذاری مشخص صورت گیرد.
دعوت از بخش خصوصی و ایجاد بستر مناسب در این حوزه امکان درآمدزایی برای شهر را میسر می کند.
رضا رسولی:
ایجاد شورای راهبردی دیپلماسی و تعیین استراتژی مشخص و هدفمند برای طرح هایی همچون شهر خلاق ضرورت دارد.
با برنامه ریزی و حفظ این برند در یک شرایط معقول میتوان از ثمرات مثبت آن بهره جست.