جبار کوچکی نژاد، طی مصاحبه ای به نگارش نامه جنجالی خود علیه اعضای شورای شهر رشت اعتراف کرد.

اختصاصی حرف تازه – جبار کوچکی نژاد، طی مصاحبه ای به نگارش نامه جنجالی خود علیه اعضای شورای شهر رشت اعتراف کرد.

به نظر می رسد اختلافات شورانشینان بهانه خوبی دست نماینده رشت داده است تا با نگارش نامه به وزیر کشور و سایر مسئولین مربوطه، ضمن آن که خودش را دلسوز مردم رشت نشان می دهد افکار عمومی را از عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس دور کند و بخش عمده ای از مشکلات شهر رشت را به دوش شورانشینان بیندازد.

بی شک همانطور که اختلاف شورانشینان بر کسی پوشیده نیست اختلاف میان برخی نمایندگان و اعضای شورا و یا حتی اختلافات برخی نمایندگان با یکدیگر نیز برای عموم مردم قابل لمس بوده و به همین دلیل مردم فرهیخته شهر رشت به خوبی علت کنش های نمایندگان را درک خواهند کرد.

به نظر می رسد مردم رشت همانطور که دل خوشی از شورای شهر ندارند از عملکرد نمایندگانشان نیز رضایت چندانی ندارند پس شاید بهتر باشد نمایندگان رشت ابتدا در خصوص عملکرد چندین ساله خودشان به افکار عمومی پاسخ دهند و پس از آن به سراغ حوزه های دیگر بروند.

نکته دیگر اینکه اگر این اقدام از روی احساس مسئولیت بوده است آیا بهتر نبود جبار کوچکی نژاد از جایگاه نمایندگی با سیاست میانجیگری و پادرمیانی ورود می کرد؟

سوال دیگر اینکه دستاورد شهر رشت با این نامه چه خواهد بود؟ آیا شورا منحل خواهد شد؟ در صورت انحلال چه اتفاق مثبتی برای شهر رشت رخ خواهد داد؟ و در صورت عدم انحلال چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ آیا این انحلال بیش از همه منفعت شخصی برای این نماینده رشت که ظاهرا ارتباط خوبی با آقای شهردار دارد را در پی نخواهد داشت؟ آیا شهردار رشت در نگارش این نامه نقشی داشته و در صورت ایفای نقش چشم انداز و هدف او از این اقدام چه بوده است؟ و سوالات دیگری که در آینده شاید پاسخ مناسبی برای آنها بیابیم.

آیا بهتر نیست متن نامه نماینده رشت منتشر شود تا پاسخ برخی سوالات روشن شود؟ حرف تازه آمادگی دارد در صورت تمایل نماینده رشت، این نامه توسط ایشان در اختیار این رسانه قرار بگیرد و منتشر شود. در غیر صورت نیز امکان انتشار این نامه در آینده نزدیک وجود خواهد داشت…