علی میرزایی نماینده مردم فومن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی درگذشت.

حرف تازه – علی میرزایی نماینده مردم فومن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی درگذشت.

میرزایی فلاح آبادی به علت ضایعه قلبی از مدتی قبل در بیمارستان رازی بستری بود.

عضویت در کمیسیون کشاورزی مجلس و فرمانداری رودبار و معاونت فرمانداری فومن در کارنامه آن مرحوم دیده می شود.

تحریریه حرف تازه در گذشت ایشان را به خانواده گرامیشان تسلیت عرض می نماید و ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم، صبر و شکیبایی را برای خاندان بزرگوارشان مسالت دارد.