نمایشگاه «گیلان قلمرو سبز، آبی ایران» با محوریت تاریخ محلی گیلان برگزار می شود.

حرف تازه – نمایشگاه «گیلان قلمرو سبز، آبی ایران» با محوریت تاریخ محلی گیلان برگزار می شود.

این نمایشگاه ۲۲ لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۸ در تهران برپا خواهد بود.

نشانی نمایشگاه: تهران، بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی، موزه کتاب و میراث مستند ایران