نمایشگاه روزنامه های قدیمی ایران ۱۶ تا ۱۸ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۲۰ در ساختمان ستادی شهرداری لاهیجان واقع در حاشیه استخر برای بازدید عموم دایر می باشد.

حرف تازه – همزمان با روز خبرنگار نمایشگاهی از روزنامه های قدیمی در شهرداری لاهیجان افتتاح شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، این نمایشگاه توسط شهرداری لاهیجان به مناسبت روز خبرنگار و از مجموعه مهران اشراقی، مجموعه دار تمبر، سکه، مدال، اسناد و وسایل مردم شناسی است که از سال ۱۳۷۳ تاکنون یکصد فعالیت نمایشگاهی در استان گیلان و ایران داشته و سومین نمایشگاه در شهر لاهیجان از مجموعه شخصی، با همکاری شهرداری لاهیجان و به مناسبت روز خبرنگار در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه روزنامه های با قدمت یکصد سال از دوره قاجار با موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در ۴۰قاب به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه روزنامه های قدیمی ایران ۱۶ تا ۱۸ مرداد ماه از ساعت ۸تا ۲۰ در ساختمان ستادی شهرداری لاهیجان واقع در حاشیه استخر برای بازدید عموم دایر می باشد.