حرف تازه – در شرایطی که از ابتدای شروع بکار رسمی شورای پنجم شهر رشت روزهای دوشنبه و ساعت ۱۶ عصر برای برگزاری جلسات انتخاب شده است، شهردار رشت دومین نشست خبری خود را در روز دوشنبه و همزمان با برگزاری جلسه شورای شهر رشت برگزار می کند! جالب آنکه چهل و پنجمین جلسه علنی […]

حرف تازه – در شرایطی که از ابتدای شروع بکار رسمی شورای پنجم شهر رشت روزهای دوشنبه و ساعت ۱۶ عصر برای برگزاری جلسات انتخاب شده است، شهردار رشت دومین نشست خبری خود را در روز دوشنبه و همزمان با برگزاری جلسه شورای شهر رشت برگزار می کند!

جالب آنکه چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر رشت را شاید بتوان یکی از مهمترین جلسات شورا نامید زیرا در این جلسه که با حضور فرماندار رشت نیز برگزار خواهد شد، بهراد ذاکری به عنوان اولین عضو علی البدل شورا جانشین جلال الدین محمد شکریه می شود.

حال اما در خصوص برگزاری نشست خبری شهردار رشت می توان گفت آنچه که از ظواهر امر پیداست نشست خبری مسعود نصرتی با رسانه ها به صورت کاملاً یکدفعه ای برگزار خواهد شد زیرا ساعت برگزاری نشست با برگزاری جلسه شورای شهر رشت تداخل کامل دارد.

به گونه ای که با توجه به تاخیرهای همیشگی و کاملاً عادی در برگزاری جلسات شورای شهر رشت، معمولا جلسات ساعت ۱۶ با یک الی یک ساعت و نیم تاخیر برگزار می شود و قطعاً با جلوتر بردن یک ساعته برنامه نشست خبری شهردار رشت، بازهم تداخل زمانی وجود خواهد داشت.

نکته دیگر این نشست در خصوص محل برگزاری آن است که قطعاً توانایی استقبال از اصحاب رسانه را ندارد زیرا فضای موجو بسیار ناکافی است و بهتر آن بود که چنین نشستی در تالار گفتمان عمارت تاریخی شهرداری رشت برگزار شود.

با این شرایط مشخص نیست که برنامه ریزی این نشست خبری توسط چه کسی بوده اما هرچه که هست شرایط فوق اضطراری خاصی در چینش این برنامه به چشم می خورد که احتمالاً برای جمع و جور کردن انتقادات در رسانه هاست!

سپیدخبر