سکه و طلا در بازار رشت ارزان شد.

حرف تازه – سکه و طلا در بازار رشت کمی ارزان شد.

سکه تمام بهار آزادی۴۸ میلیون و۵۰۰ هزار ریال            – ۹۷۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون و۵۰۰ هزار ریال            – ۹۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال          – ۸۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال      – ۲۰۰ هزار ریال